Ochrona i monitoring Kalisz - ochrona imprez masowych | Montaż alarmów Kalisz

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

Ochrona VIP

Organizując ochronę osobistą kierujemy się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne klienta. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam sporządzenie analizy zagrożeń oraz odpowiedniego planu zabezpieczenia. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania. Osoby kierowane do ochrony VIP to osoby sprawne fizycznie, instruktorzy sztut walk o wysokiej kulturze osobistej i miełej aparycji. Wielu z nich to osoby z nabytym doświadczeniem w BOR. Podczas całego okresu współpracy jak i po jego zakończeniu gwarantujemy zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji zgromadzonych podczas ochrony. Dlatego też w żandym z naszych działów nie znajdą Państwo informacji o ochranianych przez nas VIPach.