Ochrona i monitoring Kalisz - ochrona imprez masowych | Montaż alarmów Kalisz

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

Monitoring systemów alarmowych

Najnowocześniejsze Centrum Monitorowania Alarmów

Jak to działa?

Jednym z najtańszych rozwiązań zapobiegającym kradzieżą z włamaniem  lub napaścią jest podłączenie systemu  alarmowego do Centrum Monitorowania Alarmów LEX. Całodobowy system nadzoru nad chronionym mieniem wspierany przez Specjalistyczne Grupy Interwencyjne zapewnia poczucie bezpieczeństwa wielu naszym klientom.

Do korzystania z usług CMA LEX niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego. Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego systemu, nasi pracownicy zainstalują odpowiednie urządzenia dopasowane do indywidualnych potrzeb.

CMA LEX odbiera sygnały z systemów alarmowych zainstalowanych w dużych przedsiębiorstwach, sklepach, biurach, domach jednorodzinnych, domkach letniskowych i innych obiektach. Po odebraniu sygnału dyżurny CMA podejmuje odpowiednie działania.

Istotnym elementem usługi jest reakcja Grup Interwencyjnych LEX które dojeżdżają i zabezpieczają obiekt fizycznie. Każdego dnia grupy interwencyjne patrolują chronione obiekty, wykonując  tym samym działania prewencyjne zwiększające Państwa bezpieczeństwo.

Każdy obiekt objęty usługą monitoringu zostaje oznaczony tabliczką informacyjną - „OBIEKT CHRONIONY”

Każdy patrol interwencyjny występuje w składzie dwuosobowym wyposażonym w broń palną ostrą, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności.

Do podstawowych zadań grupy interwencyjnej należy patrolowanie chronionych obiektów oraz natychmiastowa reakcja na wezwania CMA.

Grupy interwencyjne poruszają się oznakowanymi pojazdami wyposażonymi w nadajniki GPS. Umożliwia to wysyłanie na miejsce zdarzenia patrolu który znajduje się najbliżej chronionego obiektu.