Ochrona i monitoring Kalisz - ochrona imprez masowych | Montaż alarmów Kalisz

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

LEX - CHRONIMY NAJLEPSZYCH


slide

Aktualności

18.10.2013
II KALISKA GALA BOKSU
Podczas Gali odbędzie się mecz Polska – Słowacja. Swoją obecnością imprezę uświetni gwiazda polskiego mma – Mamed Khalidov. Na ringu stanie także słynny detektyw Krzysztof Rutkowski. Jego walka odbędzie się w ramach promocji projektu “Pomaganie jest trendy".

W związku z ochroną przez nasze Biuro w/w imprezy mamy komunikat dla wszystkich uczestników:

Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie w/w Galą i chęć przyjazdu zorganizowanych grup kibiców powyższa impreza została zakwalifikowana jako impreza masowa o podwyższonym ryzyku. 

Jako firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo imprezy zwracmy się z prośbą do wszystkich osób wybierających się na Galę o:
- okazywanie na wejściu przy wejściu pracownikom służby porządkowej ważnego dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem
- korzystanie z depozytu dostępnego przed wejściem
- poddawanie bagażu osobistego do kontroli pracownikom służb porządkowych
- zajmowanie miejsc zgodnie z zakupionym biletem
- wykonywanie poleceń sluzb porzadkowych i informacyjnych

Ponadto informujemy:

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,

 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,